O PROJEKCIE

Beneficjent

Beneficjentem projektu jest ZOO Wrocław najstarszy i najbardziej rozpoznawalny ogród zoologiczny w Polsce, który doskonale łączy tradycję z nowoczesnością, dba o spuściznę i śmiało inwestuje w przyszłość. Posiada również najbogatszą kolekcję zwierząt – na 33 ha mieszka około 12 000 osobników reprezentujących ponad 1 100 gatunków, w tym jedną z najbogatszych kolekcji gadów i płazów w Europie.

W ciągu ostatnich 7 lat inwestycje w zoo przekroczyły 300 mln PLN, a w ich wyniku powstały nowe pawilony i wybiegi m.in. dla zwierząt Madagaskaru, nosorożców indyjskich, okapi czy gibonów. Ostatnia inwestycja, to pierwsze w Polsce oceanarium o powierzchni niespełna 2 hektarów. Poza Afrykarium na terenie ZOO Wrocław znajduje się 11 innych pawilonów jak Akwarium, Madagaskar, Małpiarnia, Ptaszarnia, Saara, Terai, Terrarium czy Słoniarnia.

Wrocławskie zoo jest członkiem prestiżowych organizacji branżowych jak EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i WAZA (Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) oraz funkcjonuje w oparciu o wytyczne International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów) i International Species Information System - ISIS (Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach). W praktyce oznacza to, że ogród zoologiczny nie tylko włącza się w kampanie i programy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków, ale również że postępuje etycznie i nie pozyskuje zwierząt w sposób nielegalny.

EAZA skupia najbardziej liczące się ogrody zoologiczne z całej Europy, które muszą spełniać określone warunki w zakresie warunków hodowli, prowadzenia działalności edukacyjnej lub kulturalnej, czy prowadzenia lub uczestniczenia w programach ratowania gatunków. W Polsce do stowarzyszenia należy jedenaście największych ogrodów, w tym wrocławskie zoo. Reakredytacja czyli ponowne badanie spełniania norm i wymogów EAZA przez członków Stowarzyszenia odbywa się co dwa lata.

Działalność zoo rozwija się w kilku obszarach, poza hodowlanym, jak programy edukacyjne czy ochroniarskie, a także dzięki wsparciu środków unijnych realizuje projekty np. rozwoju kompetencji pracowników.

Corocznie z zajęć edukacyjnych organizowanych przez ZOO Wrocław korzysta ponad 20 tys. dzieci i młodzieży od 5 roku życia. Są to zajęcia o charakterze warsztatowym, interaktywne, na których uczestnicy poznają najciekawsze zagadnienia z dziedziny biologii, ekologii i ochrony środowiska. ZOO oferuje około 20 tematów opracowanych przez specjalistów z podziałem na różne kategorie wiekowe. Chętnych na zajęcia nie brakuje, a sekcja edukacji rozrosła się z dwóch do ośmiu osób.

Współczesne ogrody zoologiczne to już nie tylko ekspozycja egzotycznych zwierząt, to przede wszystkim ochrona ginących gatunków. Większość mieszkańców ogrodów zoologicznych to gatunki wpisane na Czerwoną Listę, na którą trafiają tylko te zwierzęta, których populacja występująca w naturalnym środowisku zagrożona jest wymarciem. W ZOO Wrocław mieszkają też reprezentanci gatunków, które nie występują już w swoich naturalnych środowiskach jak oryks szablorogi, jeleń Dawida czy kaczorek celebeski. Kolejnym działaniem w tej dziedzinie jest aktywne uczestnictwo wrocławskiego ogrodu w programach ochrony ginących gatunków:

  • Cikananga Wildlife Center - wspieranie fundacji ratującej endemiczne gatunki Indonezji, w tym świnię brodawkoata i szpaka czarnoskrzydłego  - http://www.cikanangawildlifecenter.com,
  • Pantanal Giant Armadillo Project – projekt ratowania pancernika olbrzymiego zamieszkującego Amerykę Południową  - http://giantarmadillo.org.br,
  • Association Mitsinjo – ZOO Wrocław pełni funkcję konsultanta w tej organizacji ratującej płazy i drobne gady zamieszkujące Madagaskar - http://www.understoryenterprises.com/mitsinjos-conservation,
  • Yayasan Adudu Nantu International - jest pozarządową organizacją mającą na celu zachowanie i ochronę jednego z ostatnich pierwotnych lasów deszczowych Celebesu - Nantu - wraz z jego florą, fauną i siedliskami - http://www.nantuforest.org
  • Okapi Conservation Project – http://www.okapiconservation.org/ - wspieranie ochrony populacji okapi w lesie Ituri w Kongo.

Wrocławskie zoo korzysta również z możliwości jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej i pozyskało dofinansowanie na staże zagraniczne dla pracowników, głównie opiekunów zwierząt, a obecnie przygotowuje się do realizacji projektu wspierającego kampanię na Rzecz Ochrony Obszarów Polarnych realizowanej przez EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów).

KONTAKT

ZOO Wrocław sp. z o.o.

Sekcja Marketingu i Edukacji

ul. Wróblewskiego 1-5

51-618 Wrocław, Poland

tel. +48 71/348 30 24

fax. +48 71/348 37 68